MPS


bluebrain-mps

Usługa pełnego outsourcingu środowiska druku w firmie, realizowana w formie średnio lub długoterminowego kontaktu; możemy ją dostarczać na sprzęcie będącym własnością Klienta.

MPS obejmuje:

  • Dostawę i instalację urządzeń.
  • Dostawę materiałów eksploatacyjnych.
  • Usługi serwisowe w trybie NBD lub specjalnym.
  • Wdrożenie oprogramowania do zarządzania flotą urządzeń.
  • Bieżące przeglądy sprzętu, zestawy konserwacyjne, opcja wymiany zużytych i wyeksploatowanych w czasie kontraktu urządzeń.
  • Wsparcie service desk dla użytkowników.
  • Przygotowanie raportów pod kątem MPK i rozliczeń.
  • Deinstalację lub utylizację urządzeń po zakończonym okresie umowy.
PrinterCare-BlueBrain