Projekty UE

Aktualnie realizujemy projekt „Opracowanie i wdrożenie Planu Działalności Międzynarodowej BLUE BRAIN Sp. z o.o. sp. k.” dofinansowany z Funduszy Europejskich. Jego celem jest pełne wdrożenie działań określonych w Planie Działalności Międzynarodowej. Dofinansowanie projektu z UE: 147 726,12 PLN

BLUE BRAIN Sp. z o.o. sp. k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnej platformy do realizacji usług MPS Nowej Generacji (New Generation Managed Print Services). Celem projektu jest wzrost konkurencyjności Spółki poprzez wdrożenie innowacyjnej platformy do realizacji usług MPS Nowej Generacji – inteligentnego systemu monitorowania i zarządzania flotą urządzeń drukujących i optymalizacji środowiska wydruku. Wartość projektu: 5 940 900,00 PLN. Wkład Funduszy Europejskich: 1 932 000,00 PLN
BlueBrain Polska Sp. z o. o. zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Model matematyczny jako integralny element systemu optymalizującego dobór i lokalizację urządzeń drukujących dla redukcji kosztów druku”. Celem projektu było przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych koniecznych do opracowania innowacji produktowej – prototypu nowatorskiego modelu matematycznego jako elementu systemu optymalizującego dobór i lokalizację urządzeń drukujących dla redukcji kosztów druku. Dofinansowanie projektu z UE: 1 308 760,00 PLN