MPS – USŁUGI DRUKOWANIA

Usługi drukowania, świadczone w formie outsourcingu środowiska druku firmowego, realizowane jako elastyczny kontrakt w zakresie czasu jak i samego przedmiotu umowy.

MPS obejmuje:

 • Projektowanie środowiska drukowania
 • Dostawę i instalację urządzeń
 • Obsługę urządzeń będących własnością klienta
 • Proaktywną dostawę materiałów eksploatacyjnych.
 • Zbiórkę zużytych materiałów eksploatacyjnych
 • Usługi serwisowe i maitenancew trybie NBD lub specjalnym
 • Usługi help-desk
 • Zarządzania flotą urządzeń przez dedykowaną aplikację
 • Implementację systemów wspierających wydruk bezpieczny i podążający
 • Przygotowanie raportów pod kątem MPK i rozliczeń
 • Wygodny sposób rozliczeń: per strona, per urządzenie i inne
 • Deinstalację i utylizację urządzeń po zakończonym okresie umowy.
 • Ciągłą optymalizację floty urządzeń dla poprawy jakości pracy i obniżenia kosztów drukowania