ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI ELEKTRONICZNYMI

Dokument w formie elektronicznej daje największe możliwości w zakresie optymalizacji pracy firmy. Jeśli posiadasz dokumenty drukowane, możemy zbudować dla Ciebie system digitalizacji dokumentów. Prac grupowa, formularze, OCR, kody kreskowe są elementem rozwiązania. Wszystko po to, by usprawnić kluczowe procesy w Twojej firmie. 

System może stanowić element oferty MPS, obejmuje: 

  • Analizę potrzeb w zakresie optymalizacji procesów firmy, związanej z przetwarzaniem dokumentów
  • Przygotowanie architektury rozwiązania
  • Wdrożenie oprogramowania do zarządzania procesami pozyskiwania i przetwarzania dokumentów
  • Integrację z platformą sprzętową (urządzenia MFP, skanery, inne)
  • Wsparcie help-deskdla użytkowników
  • Opcjonalną dostawę serwerów.