Drukowanie w chmurze/hybrydowe

Chmura zmieniła sposób, w jaki firmy dostarczają i zarządzają aplikacjami, Platforma Hybrydowej Chmury EveryonePrint rozszerza tę rewolucję na infrastrukturę druku. HCP umożliwia organizacjom bezproblemową migrację lokalnego środowiska drukowania do usługi opartej na chmurze, umożliwiając wdrożenie i kontrolę nad całą infrastrukturą drukowania z jednego interfejsu. Platforma może być dostarczona jako hostowane oprogramowanie, jako usługa lub zainstalowana jako prywatna chmura na miejscu.

Dla organizacji, które przeniosły już podstawowe aplikacje i infrastrukturę IT do chmury, kolejnym naturalnym krokiem jest włączenie druku do swojego portfolio oprogramowania jako usługi (SaaS).
Platforma Hybrydowej Chmury (HCP) EveryonePrint pozwala na usprawnienie infrastruktury druku, wyeliminowanie serwerów druku i włączenie technologii chmury. Dzięki niej możesz być gotowy do pracy w mniej niż dziesięć minut!

Rozwiązanie chmurowe

HCP zmniejsza obciążenie działu IT, eliminuje zależność od serwerów druku, umożliwia centralne zarządzanie i zapewnia najwyższe bezpieczeństwo pomiędzy punktami końcowymi.
Ta skalowalna platforma Hybrydowej Chmury obliczeniowej umożliwia bezproblemową migrację lokalnego środowiska druku do usługi chmurowej, dzięki czemu cała infrastruktura druku może być wdrażana i kontrolowana z jednego interfejsu internetowego.

Najwyższa możliwa zgodność z wymogami bezpieczeństwa

Pełne szyfrowanie danych zarówno w trakcie tranzytu, jak i w spoczynku, a także wbudowane funkcje audytowe pomagają aktywnie chronić informacje, śledzić dokumenty, zarządzać ryzykiem i osiągać zgodność z przepisami.
Dzięki HCP można również korzystać z własnych certyfikatów bezpieczeństwa. Model SaaS oznacza, że możesz korzystać z zawsze aktualnego modelu bezpieczeństwa i ciągłego doskonalenia projektu.

Rozwiązanie infrastruktury druku All-in-One

HCP jest unikalnym rozwiązaniem w zakresie infrastruktury druku typu „wszystko w jednym”, umożliwiającym czerpanie korzyści ze sprawności i innowacyjności technologii chmury przedsiębiorstwom każdej skali.

Kluczowe korzyści

Drukowanie bez serwera – HCP zmniejsza koszty i obciążenie działu informatycznego, znosi zależność od serwerów druku, umożliwia centralne zarządzanie i praktycznie eliminuje wszelkie problemy związanie z obsługą informatyczną.
Jedno rozwiązanie, hostowane w dowolnym miejscu – HCP może być dostarczona jako hostowane oprogramowanie w formie usługi lub zainstalowana lokalnie jako prywatna chmura.
Pojedynczy sterownik druku – HCP oferuje pojedynczy sterownik druku, który zawiera pełne opcje wykańczania dla wszystkich wiodących producentów urządzeń. Umożliwia drukowanie na dowolnym urządzeniu, zwiększając produktywność pracowników przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów utrzymania i wsparcia technicznego.
Rozwiązanie oparte na subskrypcji – HCP jest w pełni elastyczna; można skalować zużycie w zależności od potrzeb biznesowych i płacić jedynie za potrzebne licencje.
Automatyzacja zadań administracyjnych – bezproblemowe drukowanie i natychmiastowa obsługa użytkownika końcowego, wraz z zapewnieniem urządzeń. Nie musisz instalować i konserwować sterowników drukowania dla wszystkich drukarek. HCP ułatwia wdrożenie i kontrolę nad całą infrastrukturą drukowania z jednego interfejsu internetowego.
Najlepsze w swojej klasie bezpieczeństwo – HCP została zaprojektowana z myślą o spełnieniu wymagań Zero Trust. Chroń swoje dane za pomocą takich funkcji, jak szyfrowanie od serwera do sprzętu, uwierzytelnianie użytkowników, funkcje audytu i integracja z dostawcą usług uwierzytelniania w chmurze Okta.
Platforma multi-tenant – Stwórz własne środowisko drukowania na platformie multi-tenant HCP, zastąp istniejącą infrastrukturę drukowania opartą na Windows i Mac w mniej niż dziesięć minut!