ZARZĄDZANIE ZADANIAMI DRUKOWANIA

Zarządzanie zadaniami wydruku zgodnego z polityką bezpieczeństwa firmy oraz regulacjami RODO. Najczęściej stanowi element usług drukowania MPS.

Usługa obejmuje:

 • Przygotowanie bezpiecznej architektury wydruku podążającego
 • Wdrożenie oprogramowania do zarządzania użytkownikami i zarządzania wydrukiem (OneQlub EveryonePrint)
 • Wsparcie help-deskdla użytkowników
 • Zaprojektowanie i implementację polityki drukowania.
 • Instalację dedykowanej kolejki drukowania
 • Integrację z usługami katalogowymi.
 • Integrację z systemami ERP w zakresie grup kosztowych
 • Utrzymanie środowiska wydruku podążającego on-line (SLA 4h)
 • Opcjonalną dostawę serwerów
 • Przygotowanie szczegółowych raportów pod kątem użytkowników, MPK i rozliczeń
 • Instalacja: lokalnie, w chmurze lub hybrydowo